Tuesday, August 3, 2010

Jadilah kamu orang berakal.

"Janganlah kamu menentang Allah s.w.t. mengenai dirimu, keluargamu, hartamu, mahupun orang-orang pada zamanmu. Tidakkah kamu malu meminta Dia agar mengubahnya, seakan-akan kamu lebih bijak, lebih mengetahui, dan lebih penyayang daripada-Nya? Kamu dan seluruh makhluk adalah hamba-hamba-Nya."

"Jadilah orang yang berakal, jagalah buah hasilmu, maka kamu akan (menjadi orang yang) terpuji. Terimalah takdir yang menyertaimu, janganlah meminta lebih darinya. Apa sahaja yang diberikan Allah s.w.t. kepadamu adalah disebabkan oleh permintaanmu yang bercampur kotoran dan kebencian."

[Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani]

No comments:

Post a Comment