Monday, April 18, 2011

Dicemburui Nabi dan Para Syuhada

photo By: Deviant Art

Bismillahirrahmanirrahim

Al-Baihaqi dan al-Naqasi telah mentakhrijkan dalam Mu’jamnya dan Ibn al-Najjar daripada Waqid bin Salamah daripada Yazid al-Riqasyi daripada Anas r.a bahawa Rasulullah telah bersabda yang bermaksud:

“Mahukan aku khabarkan kepada kalian akan kaum-kaum yang mana bereka itu bukanlah para nabi bukan pula syuhada, (walhal) pada hari kiamat (nanti) para nabi dan para syuhada berasa ghibtah (iri hati) terhadap mereka lantaran manazil (status-status) mereka (begitu dekat) dengan Allah, di atas mimbar-mimbar daripada cahaya mereka dikenali.”

Lalu mereka (para sahabat) bertanya:“Siapakah mereka itu wahai Rasulullah s.a.w.?”

Baginda menjawab “Mereka itu ialah orang yang dijadikan hamba Allah dicintai oleh Allah s.w.t., dan menjadikan oleh Allah s.w.t.dicintai oleh hamba-Nya. Dan mereka itu berjalan kaki (bertebaran) di atas (permukaan) bumi dalam hal keadaan memberikan nasihat.”

Maka aku berkata: “Inilah menjadikan Allah s.w.t dicintai oleh hambaNya, maka bagaimanakah mereka menjadikan hamba Allah s.w.t dicintai oleh Allah s.w.t?”

Jawab Baginda Rasulullah s.a.w:

“Mereka itu menyuruh hamba-hamba Allah dengan apa yang Allah suka dan mencegah hamba-hamba Allah daripada apa yang Allah s.w.t benci. Maka apabila hamba Allah s.w.t mentaati mereka lalu Allah Azzawajalla mencintai mereka itu (yakni hamba-hamba Allah tadi).”

…………………..

(petikan Kembara Atas Maksud Agama Solusi #30)

Pilihan Allah

Oleh itu marilah kita bertebaran di atas muka bumi Allah di atas maksud agama, maksud menjadikan hamba-hamba Allah semakin mencintai Allah dan atas maksud agar hamba-hamba Allah semakin dicintai Allah.

Mudah sekali mengajak manusia menonton rancangan televisyen yang dirasakan enak dan menyenangkan. Mengapa berat sekali lidah mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran? Sahabat-sahabat sejiwaku, pergunakan jalan hidupmu yang telah dipilih Allah sebaiknya, dan percayalah tidaklah sia-sia engkau dipilih Allah untuk menjadi seorang guru, da’ie melainkan engkau sendiri yang mensia-siakannya.

No comments:

Post a Comment