Saturday, November 27, 2010

4 Perkara Yang Harus Disembunyikan


  • Musibah

  • Kelebihan

  • Sedekah

  • Kesakitan

No comments:

Post a Comment