Monday, October 17, 2011

Guru Impian

Guru penuh cinta, bahkan marahnya indah terasa, dia tidak cengeng di hadapan muridnya, sebab air matanya habis di sepertiga malam mendoakan mereka. - Salim A. Fillah

No comments:

Post a Comment