Monday, March 28, 2011

Jangan Bersedih

'Lihatlah bagaimana Allah membahagi-bahagikan nikmat' - HAMKA

"Jika Allah hendak memberikan kebahagiaan kepada seseorang, ia tidak boleh ditahan dengan apa-apa tangan sekalipun,

Jika Allah hendak menghalang kebahagiaan seseorang dia tidak boleh dihulurkan apa-apa tangan sekali pun"

Let us come back to The Almighty

Cukupkan bagi kami Allah

No comments:

Post a Comment